BACK TO LIST OF VIDEOS
1978 WORLD CUP

STEFFI KRAEKER GER V, UB
MARIA FILATOVA URS V, UB
RHONDA SCHWANDT USA V, N. SHASHNIKOVA URS V, UB, F
EVA CERNA CZE UB, BM
S. AGAPOVA URS BM
KATHY JOHNSON USA F