BACK TO  LIST OF VIDEOS
1995 DTB CUP DSF GOOD/FAIR (SNOW) 0:54

GINA GOGEAN ROM UB, F, V, BM, BM
ADRIENN NYESTE HUN UB
OKSANA CHUSOVITINA UZB UB, UB, BM
ELENA PISKUN BLR UB, UB
LAVINIA MILOSOVICH ROM UB, F, V, BM
LILIA PODKOPAYEVA UKR UB, BM, BM
DINA KOTCHETKOVA RUS UB
FUFINA KREIBICH GER UB
NADJA ZIE HFREUND GER BM